Missie & waarden

Missie

Wij beheren en optimaliseren de ICT bedrijfsprocessen van organisaties en ondernemingen. Verzorgen totaaloplossingen die bedrijven performanter en betrouwbaarder maken. Counteren snel onverwachte situaties met een standaard 24/24 - 7/7 service. Bouwen langetermijn partnerships via een complementair en flexibel team van gecertificeerde technici. 

 

Waarden 

Een Commitment voor Excellence

We hebben een commitment om onze job goed uit te voeren van de eerste keer, in een zo effectieve en efficiënt mogelijke manier en in aansluiting en harmonie met onze totale werkuitvoering.

Om dit te verwezenlijken zullen wij:

-         iedere inspanning leveren die nodig is om op tijd en binnen onze businessplannen en richtlijnen de afgesproken doelstellingen te bereiken.

-         de afspraken respecteren die we zowel wederzijds als aan de klanten maken

Wij zullen onze collega’s aanzetten tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheden, tezamen met creativiteit en innovatie in al hun activiteiten. Wij promoten groei en zoeken naar continu verbetering in interne processen en producten.

 

Een Commitment van groei en persoonlijk welbehagen.

Wij wensen een werkomgeving die gekarakteriseerd is door continue leren, entrepreneurschap, do spirit en team geest. Onderlinge communicatie moet direct zijn, open, eerlijk en tijdig. Informatie wordt openlijk gedeeld.

We zijn en opereren als één team.

 

Een Commitment voor klant vriendelijkheid

Wij willen belangrijk zijn in ons gebied om onze interne als externe klanten ten dienste te zijn. Wij zullen de wensen van de klanten inwilligen door proactief en innovatief te zijn. Wij wensen dit ook te doen door oplossingen aan te bieden door persoonlijke toewijding en door ons engagement steeds op basis van eerlijke handelspraktijken.

 

Een Commitment om zichzelf en anderen met respect, vertrouwen en waardigheid te behandelen.

We willen een respectvolle werkomgeving creëren die gekenmerkt is door eerlijke, directe en relevante communicatie. Wij zullen een integer beleid handhaven in waardigheid zowel naar onze collega’s als naar klanten en leveranciers.

Wij zoeken in onze medewerkers uiterste zelfmotivatie en toewijding. We respecteren diversiteit, individualiteit en persoonlijke verschillen. We verbinden ons ertoe om onze werkuitvoering volgens de hoogst mogelijke professionele en ethische standaarden te doen en om alle ons toegewijde resources te behandelen alsof ze de onze waren.