GDPR - de nieuwe verplichte regelgeving rond privacy en databescherming. Bent u klaar voor 25 mei 2018?

ESC - workshop Microsoft SharePoint

-/-/-/-
OPGELET !!!
-/-/-/-
de sessies van 09/06/2017 en 22/09/2017 zijn VOLZET
... inschrijven kan nog steeds - voor een 3de sessie over het GDPR topic op vrijdag 20/10/2017.
-/-/-/-
KLIK HIER naar het inschrijfformulier van deze 3de sessie. #welkom!
-/-/-/- 

Een sessie in nauwe samenwerking met de experten van Microsoft Belux en BDO Belgium.

ESC - IT empowering business - security - veiligheid - GDPR - partner


General Data Protection Regulation (GDPR) in het Nederlands ook gekend als: algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ... gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. SOURCE wikipedia


De eerste stap die u moet nemen met betrekking tot GDPR is zich bewust zijn van de gegevens die uw bedrijf verzamelt, waarom deze verzameld worden, wie er verantwoordelijk voor is binnen uw organisatie en waar en hoe dit alles opgeslagen wordt.


ESC - IT empowering business - security - veiligheid - GDPR - partner1. Transparantie
Bedrijven moeten relaties informeren over hoe hun gegevens worden verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.

2. Data-overdracht
Relaties zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen.

3. Recht om vergeten te worden
Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

4. Meldplicht bij datalekken
Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar vormt voor de verzamelde persoonsgegevens.


ESC - General Data Protection Regulation GDPR AVG - security partner

Om die regels na te leven, moeten bedrijven
exact weten waar ze persoonsgegevens verzamelen, en hoe deze beschermd en verwerkt worden. Daarom is het voor bepaalde bedrijven aangeraden om een data protection officer aan te nemen; iemand die instaat voor de handhaving van de GDPR binnen het bedrijf. Of een bedrijf zo’n medewerker nodig heeft hangt af van de mate waarin dataverwerking een kernactiviteit van het bedrijf is of niet, of er ‘op grote schaal’ data wordt verwerkt, etc… Denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, banken en verzekeringen, vervoer van personen, etc…. Kleinere organisaties kunnen beter beroep doen op een externe expert, zoals ESC.

 

ESC - ICT veiligheid partnerWat gebeurt er als de GDPR niet wordt nageleefd?
Bedrijven die aan de GDPR verzuimen, kunnen zware repercussies verwachten. Zo wordt er in de GDPR gewag gemaakt van verschillende boetes. Wanneer de verzamelde data niet correct wordt beheerd, een serieus datalek niet wordt gemeld of het bedrijf geen risico-assessment houdt, kan de boete oplopen tot 2 procent van de jaarlijkse omzet. Voor ernstige misstappen kan dat bedrag stijgen tot maar liefst 4 procent van de omzet, met een maximum van 20 miljoen euro.

-/-/-/-

 

Bent u klaar voor 25 mei 2018? Kunnen wij u helpen? Ontdek op het op deze gratis ontbijtsessie.
Een sessie met drie GDPR expert sprekers:


1/ GDPR 'juridische achtergrond en vereisten' + GDPR 'praktische implementatie'
door Simon Duerinckx, Legal Manager (corporate & commercial) - ‎BDO Belgium


2/ Wat gaat impact zijn van GDPR op IT & technologie?
door Karel Dekyvere, Chief (Information) Security Officer (CISO) - Microsoft Belux


3/ What's next?
Op welke manieren kan ESC u hierbij helpen?

 

ESC - IT empowering business - security - veiligheid - GDPR - partner

 

ESC - IT empowering business - security - veiligheid - GDPR - partner

 

 
Locatie ontbijtsessie:
Het nieuwe kantoor van ESC -> Oude Eedstraat 4 B-9810 Nazareth


Timing:
vrijdag 22/09/2017

08u30 - 09u00: ontvangst
09u00 - 12u30: sessie met boeiende sprekers, live demo, koffie, thee, fruitsap, koffiekoeken ... en vooral bijzonder veel professionele inspiratie!
-/-/-/-
OPGELET !!!
-/-/-/-
de sessies van 09/06/2017 en 22/09/2017 zijn VOLZET
... inschrijven kan nog steeds - voor een 3de sessie over het GDPR topic op vrijdag 20/10/2017.
-/-/-/-
KLIK HIER naar het inschrijfformulier van deze 3de sessie. #welkom!
-/-/-/-