GDPR - de nieuwe verplichte regelgeving rond privacy en databescherming. Bent u klaar voor 25 mei 2018? (sessie nr 6)

ESC - IT empowering business - GDPR AVG audit - security privacy experts

Een sessie in nauwe samenwerking met de experten van BDO Belgium en WhiteWire.

General Data Protection Regulation (GDPR) in het Nederlands ook gekend als: algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ... gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. SOURCE wikipedia


De eerste stap die u moet nemen met betrekking tot GDPR is zich bewust zijn van de gegevens die uw bedrijf verzamelt, waarom deze verzameld worden, wie er verantwoordelijk voor is binnen uw organisatie en waar en hoe dit alles opgeslagen wordt.


1. Transparantie

Bedrijven moeten relaties informeren over hoe hun gegevens worden verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.

2. Data-overdracht
Relaties zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen.

3. Recht om vergeten te worden
Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

4. Meldplicht bij datalekken
Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar vormt voor de verzamelde persoonsgegevens.


-/-/-/-


Om die regels na te leven, moeten bedrijven exact weten waar ze persoonsgegevens verzamelen, en hoe deze beschermd en verwerkt worden. Daarom is het voor bepaalde bedrijven aangeraden om een data protection officer aan te nemen; iemand die instaat voor de handhaving van de GDPR binnen het bedrijf. Of een bedrijf zo’n medewerker nodig heeft hangt af van de mate waarin dataverwerking een kernactiviteit van het bedrijf is of niet, of er ‘op grote schaal’ data wordt verwerkt, etc… Denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, banken en verzekeringen, vervoer van personen, etc…. Kleinere organisaties kunnen beter beroep doen op een externe expert, zoals ESC.


-/-/-/-

 

Bent u klaar voor 25 mei 2018? Kunnen wij u helpen? Ontdek op het op deze gratis ontbijtsessie.

Een sessie met twee GDPR expert sprekers:


1/ GDPR 'juridische achtergrond en vereisten' + GDPR 'praktische implementatie'
door Simon Duerinckx, Legal Manager (corporate & commercial) - ‎BDO Belgium


2/ Wat gaat impact zijn van GDPR op de KMO en VZW?
door Bart van Buitenen, Data Protection & Privacy Consultant - WhiteWire


Locatie:
het hoofdkantoor van ESC.
-> Oude Eedstraat 4 B-9810 Nazareth


Timing:
08u30 - 09u00: ontvangst
09u00 - 12u15: sessie met boeiende sprekers, live demo, koffie, thee, fruitsap, koffiekoeken ... en vooral bijzonder veel professionele inspiratie!


Tot dan!
Het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u in via onderstaande button ... #welkom