Barometer van de Informatiemaatschappij 2018: de digitale kloof zakt voor het eerst onder de 10%

Algemeen
vrijdag, 12 oktober, 2018
ESC - IT empowering business - microsoft Azure cloud partner

ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, kijk maar naar het veelvuldige gebruik van smartphones en tablets. Ze is ook alomtegenwoordig op de werkplek en wordt in toenemende mate gebruikt voor interacties tussen individuen onderling en tussen burgers en overheid. Ook dit jaar maakt de Barometer van de informatiemaatschappij deel uit van het door de minister van Digitale Agenda, Telecom en Post in 2015 uitgewerkte plan “Digital Belgium”. Dat plan berust op vijf kernprioriteiten: de digitale economie, de digitale infrastructuur, digitale vaardigheden en jobs, het digitale vertrouwen en de digitale veiligheid, en de digitale overheidsdiensten.


Volgens het plan moet België tegen 2020 drie grote doelstellingen bereiken:

  • de digitale top 3 halen van de Europese Digital Economy and Society Index,
  • 1.000 nieuwe start-ups moeten het levenslicht zien in ons land en
  • de digitale omslag moet 50.000 nieuwe jobs in een brede waaier van sectoren opleveren.


In die context meet de Barometer het verloop van deze verschillende indicatoren en brengt hij de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld aan het licht.


ESC - IT empowering business - microsoft surface device partnerPERSBERICHT:

Op dinsdag 2 oktober stelden de FOD Economie en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo de 7e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij voor. Een van de opvallende vaststellingen is dat de digitale kloof in ons land voor het eerst onder de 10%-grens gaat. Ook het aantal jobs in de ICT-sector blijft stijgen en het aandeel van e-commerce in de omzet van Belgische bedrijven ligt voor het eerst boven de 30 %, beduidend hoger dan het Europese gemiddelde.

“De digitale revolutie heeft een bijzonder belangrijke economische impact. Steeds meer mensen kopen online en e-commerce was voor het eerst goed voor meer dan 30 % van de Belgische bedrijfsomzet. Maar we moeten er ook voor zorgen dat iedereen mee kan. Daarom is het zo belangrijk dat de digitale kloof voor het eerst onder de psychologische drempel van 10 % duikt. Ook op digitale vaardigheden moeten we de volgende jaren blijven inzetten. Dat doen we onder meer met het Digital Belgium Skills Fund.” Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda en Telecom


ESC - IT empowering business - microsoft Azure cloud partner


Het Digital Belgium Skills Fund heeft een omvang van 18 miljoen euro en zet in op het dichten van de digitale kloof en het versterken van digitale vaardigheden. De voorbije twee jaar steunde het Digital Belgium Skills Fund in totaal 78 projecten. Tegen eind dit jaar wordt een nieuwe selectie van projecten verwacht.

"De cijfers van de Barometer 2018 tonen opnieuw de uitstekende digitale infrastructuur van België. En de Belgen maken er gebruik van om steeds meer geconnecteerd te zijn. 60 % van de Belgen doen online aankopen, bovendien gebruiken meer dan 70 % van de Belgen sociale media." Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie


ESC - IT empowering business - microsoft Azure cloud partner


* Digitale economie: 60 % van de Belgen koopt online.
Het aandeel van de bedrijfsomzet uit e-commerce bedroeg in België 31,4 % (tegenover 18,3 % op Europees niveau). 60 % van de Belgische consumenten shopte online, tegenover 57 % een jaar eerder. De omzet van de ICT-sector beliep 32,8 miljard euro in 2016, d.i. een stijging met 20 % ten opzichte van 2013. In 2017 telde ons land 102.142 banen in de ICT-sector, een toename met 3,8 % ten opzichte van 2016.

* Internettoegang en –verbinding: Belgen zijn tuk op sociale media.
De Belgen zijn ook dol op sociale netwerken. 57 % van de bedrijven maakte er gebruik van, oftewel 12 procentpunten meer dan de Europese bedrijven (45%). 72 % particulieren gebruikten het internet om te communiceren op sociale netwerken in ons land, vergeleken met iets meer dan een op twee op Europees niveau (54 %). Daartoe beschikte 86 % van de gezinnen thuis over een internetverbinding. In dat opzicht daalde de digitale kloof bij personen van 16 tot 74 jaar voor het eerst onder de psychologische drempel van 10 %: 9,8 % van departiculieren maakte nog nooit gebruik van het internet.

* Digitale infrastructuur: bijna 100 % dekking.
België blijft een land met een uitstekende vaste breedbanddekking (99,93 %) en met de hoogste snelheden voor vaste internetabonnementen in de EU. In juli 2017 had 83 % van de abonnementen immers betrekking op snelheden van minstens 30 Mbps. Ondanks de bijna volledige dekking (99,99 %) van de bevolking met 4G blijft ons land echter lijden onder een lage dekking voor mobiel breedbandinternet (≥3G) onder de bevolking. In juli 2017 had 72,6 % van de Belgen dergelijk abonnement, wat nog steeds ver onder het EU-gemiddelde (90,2 %) ligt.

* Digitale vaardigheden en jobs: schaarste aan ICT-specialisten?
Wat tewerkstelling betreft, had 29 % van de ondernemingen ICT-specialisten in dienst in  2017, tegenover 19 % in Europa. Maar, steeds meer bedrijven ondervinden moeilijkheden om die soort vacatures in te vullen (56 % in 2017 tegen 46 % in 2015), ook al organiseren meer ondernemingen opleidingen om deze vaardigheden bij hun werknemers te ontwikkelen.

* Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid: opgelet voor fraude met onlinebankieren.
Het aantal fraudegevallen met onlinebankieren in België verzesvoudigde in twaalf maanden tijd: van 475 in 2016 naar 3.205 in 2017, wat iets meer dan 2,5 miljoen euro opleverde voor de fraudeplegers. De fraudegevallen blijven hoofdzakelijk te wijten aan phishing.

* Digitale overheid: meer dan helft Belgen gebruikt digitale overheid.
Meer dan de helft van de Belgen (55 %) gebruikte in 2017 het internet voor interactie met overheidsdiensten. België scoort daarbij hoger dan het Europese gemiddelde van 49 %. Bijna vier op tien Belgen (37%) maakt gebruik van online formulieren.ESC - IT empowering business - microsoft surface device partner


SOURCE
1 : FOD Economie
SOURCE 2 : FOD Economie

Nieuwsbrief

Ons team van +80 experts deelt zijn kennis. Benieuwd naar de laatste evoluties?
Ontvang je ook graag telkens een uitnodiging voor de informatieve ontbijtsessies? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief!